top of page

NEWCOMER - STT

WALTZ

 strana

literatura

tech.Plam.

1. Closed Change on RF,LF                                

    Uzavřená změna Pn,Ln                                                 1  

3. Natural Turn

    Otáčka vpravo                                                               3 

4. Reverse Turn

    Otáčka vlevo                                                                  4 

5. Progressive Chasse to R

    Postupová přeměna do P                                            13 

6. Whisk

    Zášvih                                                                          10 

7. Back Whisk 

    Zášvih vzad                                                                  12 

8. Outside Change

    Změna mimo                                                                  5 

9. Basic Weave

    Základní tkáň                                                                18 

10. Chasse from PP

      Preměna z PP                                                             11 

11. Backward Lock

      Křížení vzad                                                                21 

12. Open Natural Turn

      Otevřená otáčka vpravo                                             25 

37. Running Finish 

      Běžené zakončení

39. Progressive Chasse to L

      Postupová přeměna do L

VALČÍK

1. Natural Turn

    Otáčka vpravo 

2. Reverse Turn

    Otáčka vlevo  

3. RF Forward Change Step - Natural to Reverse

    Změna vpřed Pn – zprava doleva 

4. LF Forward Change Step - Reverse to Natural

    Změna vpřed Ln – zleva doprava 

5. LF Backward Change Step - Natural to Reverse

    Změna vzad Ln – zprava doleva 

6. RF Backward Change Step - Reverse to Natural

    Změna vzad Pn – zleva doprava 

 

QUICKSTEP

1. Natural Turn 

    Otáčka vpravo                                                                2  2 .Reverse Turn

    Otáčka vlevo přeměnou                                               15 

3. Progressive Chasse to R,L

    Postupová přeměna v P,L                                             19 

5. Cross Chasse

    Přeměna napříč                                                            12 

6. Quarter Turn to R,L

    Čtvrtotáčka vpravo,vlevo                                                1 

8. Outside Change

    Změna mimo                                                          Wa-05 

9. Natural Pivot 

    Pivota vpravo                                                                10 

10. Running Finish

      Otáčka vpravo, Křížení vzad a Běžené zakončení     31 

11. Backward Lock

      Křížení vzad                                                                  8 

12. Forward Lock 

      Křížení vpřed                                                                7 

13. Open Natural Turn 

      Otevřená otáčka vpravo                                        Wa-25

NEWCOMER - LAT

SAMBA

1. Natural Basic Movement

    Základní pohyb - vpravo                                                2 

2. Reverse Basic Movement

    Základní pohyb - vlevo                                                   3 

3. Progressive Basic Movement

    Postupová základní pohyb                                             4 

4. Side Basic Movement to L,R

    Základní pohyb stranou do L,R                                      5 

6. Outside Basic 

    Základní pohyb mimo                                                     6 

7. Samba Whisk to L,R

    Sambové zášvihy do L,R                                                7 

9. Stationary Samba Walks

    Sambová chůze na místě                                             10 

10. Promenade Samba Walks

      Promenádní sambová chůze                                        8 

11. Side Samba Walk

      Sambový krok stranou                                                  9 

12. Reverse Turn

      Otáčka vlevo                                                               12 

13. Promenade to Counter Promenade Botafogos

      Promenádní botafoga                                                 17 

14. Side Samba Chasse

      Stranové sambové přeměny                                        9 

15. Travelling Botafogo Forward

      Postupové botafogo vpřed                                         14 

16. Travelling Botafogo Backward to Promenade Position

       Postupové botafoga vzad do PP                               14 

17. Criss Cross Botafogos

      Botafoga křížem krážem (Křížená botafoga)              20 

18. Criss Cross Volta to R,L

      Volta Křížem krážem do P,L (Křížené volty do P,L)     32 

20. Travelling Volta to R,L

       Postupové volty do P,L                                               26

22. Underarm Turn Turning R,L

       Podtáčka pod rukou v P,L                                          22 

24. Solo Spot Volta Turning L ,R

      Solová voltová otáčka v L ,R                                      17 

26. Continuous Solo Spot Volta Turning L,R

      Pokračující solová voltová otáčka v L,P                     17 

CHA-CHA

1. Time Step

    Časový krok                                                                   1 

2. Close Basic Movement

    Uzavřený základní pohyb                                              2 

3. Open Basic Movement 

    Otevřený základní pohyb                                               3 

4. New York to P,L 

    New York do P,L                                                           10 

6. Hand to Hand to R,L 

    Ruka k ruce do P,L                                                       17 

8. Spot Turn to R,L

    Otáčka na místě do P,L                                                12 

10. Underarm Turn Turning R,L

      Podtáčka pod rukou v P,L                                      13,15 

12. Three Cha Cha Chas to R,L

      3x cha cha do P,L                                                  12,13 

14. Shoulder to Shoulder

      Rameno k rameni                                                       16 

15. Aida 

      Aida                                                                            42 

16. Fan

      Vějíř                                                                              4

17. Open Hip Twist

      Otevřený twist kyčlí                                                     29 

18. Open Hip Twist to Chasse

      Otevřený twist kyčlí do přeměny                                30 

19. Close Hip twist

       Uzavřený twist kyčlí                                                   23 

20. Close Hip Twist to Chasse

      Uzavřený twist kyčlí do přeměny                                24

21. Hockey Stick 

      Hokejka                                                                         8

22. Hockey Stick to Chasse

      Hokejka točená do přeměny                                         9

JIVE

1. Basic in Place

    Základ na místě                                                              1 

2. Basic in Fallaway 

    Spádný základ                                                               2 

3. Change of Place from R to L (L to R )

    Změna míst z P do L (L to R )                                      3,5

5. American spin

    Americká spina                                                            12 

6. Change of Place behind the Back

    Výměna míst za zády                                                     8 

7. Link 

    Spojka                                                                            7 

8. Whip

    Bič                                                                                  9 

9. Promenade Walks - Slow (Quick)

    Promenádní chůze – S (Q)                                       10,11

bottom of page